Hvordan installere Databeat PowerPoint Publisher

Denne artikkelen går igjennom hvordan man installerer Databeat PowerPoint Publisher for Microsoft PowerPoint versjon 2010 eller nyere.

Installasjon av PowerPoint Publisher

NB! Fungerer kun med Microsoft PowerPoint versjon 2010 eller nyere. For Windows, Ikke Mac

Fremgangsmåte:

  1. Legg til https://www.databeatomni.net/ for å legge til Databeat.net som sikker sone.
  2. Installer Microsoft Office Visual Tools https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48217
  3. Installer Databeat Publisher for Powerpoint https://www.databeatomni.net/dbpp
  4. Databeat Power Point Publisher er ferdig installert
Installasjonen er nærmere forklart trinn for trinn under.

1. Legg til Databeat.Net som sikker sone i Internet Explorer

Innstillinger Internet Explorer

• Velg Innstillinger og Alternativer for internett.

• Velg fanen Sikkerhet, Klarerte områder og Områder.

• Valget om servergodkjenning skal ikke være huket av for: Krev servergodkjenning (https :) for alle områder i denne sonen

• Legg til https://www.databeatomni.net/ for å legge til Databeat.net som sikker sone.

• Trykk Legg til og lukk.

Internet Options Security Trusted sites

 

klarerte områder internet explorer

2. Installere Microsoft Visual Studio Tools

Visual Studios 2010 Tools for Office Runtime download

Deretter får man en bekreftelse på at “Microsoft Office Tool” er installert.

Visual Studios Installation is complete

3. Installere Databeat Publisher for PowerPoint

  • Avslutt PowerPoint hvis programmet kjører
    NB! Databeat Publisher for PowerPoint må lastes ned gjennom Internet Explorer

Åpne URL https://www.databeatomni.net/dbpp

  • Velg Install

Databeat PowerPoint Publisher installer

  • Bekreft installasjon

4. Bekreft installasjon

PowerPoint har nå DatabeatOMNI i menylinjen og innhold kan publiseres direkte fra PowerPoint.

DatabeatOMNI integrert i PowerPoint

 

Da er Databeat PowerPoint Publisher ferdig installert og klart til bruk.