Feilsøking: Innhold vises ikke

Hvorfor vises ikke innholdet mitt? Er det utdatert og gammelt innhold som vises? I artikkelen vil vi beskrive hvordan du kan feilsøke for å finne ut hvor problemet ligger.

Årsaken til at ditt innhold ikke spiller av på skjermen kan komme av ulike årsaker. Under følger en liste over relaterte årsaker. Et nyttig tips er å se hva feilmeldingen på skjermen viser, hvilket vil gi deg en indikasjon på hvor feilen ligger.

Nettverk

Til å begynne med er det viktig å verifisere at skjerm eller ekstern mediaspiller er tilkoblet nettverk. Dette er ofte roten til de fleste problemer tilknyttet visning av innhold. Hvis enheten ikke er tilkoblet nettverk, vil den heller ikke ha kontakt med DatabeatOMNI og de filene som ligger i kanalen. Hvis du har publisert nytt innhold, men skjermen kun viser det gamle innholdet, kan dette være en indikasjon på at enheten har mistet sin nettverkstilkobling.

Kilde

Ved intern mediaspiller i skjerm er det URL Launcher som skal vises på skjermen. URL Launcher tillater installasjon av Databeat sin applikasjon på skjerm. Når URLen til Databeat er lagt inn, kan man trykke [HOME] og velge URL Launcher fra verktøylinjen for å starte applikasjonen.

URL Launcher endrer i enkelte tilfeller navn til Databeat SSP på verktøylinjen.

Ved bruk av ekstern mediaspiller må du verifisere at skjermen viser riktig kilde. Du se aktive kilder på skjermen ved å trykke på [SOURCE] på fjernkontrollen. Som regel skal skjermen vise HDMI 1 eller HDMI 2 ved bruk av ekstern mediaspiller, men det kan også være DisplayPort i sammenheng med videovegger. 

Aktivt innhold

Verifiser at det ligger aktivt innhold i kanalen som er tildelt på enheten. Mer detaljert må du verifisere om innhold er aktivt på publiseringsdato og utløpsdato, og eventuelt tidsbegrensninger og værbegrensninger. 

En kjent problemstilling er at innhold går ut på dato. Ved standard er utløpsdato på publiserte filer ett år fra publiseringsdato. Hvis man ikke har gjort spesifikke endringer på tidsinnstillingene på filene, eller publisert nye filer i senere tid, vil kanalen bli tom for innhold etter ett år. Når innhold går ut på dato, vil det fremdeles lagres i DatabeatOMNI. Utdatert innhold kan finnes ved å markere "utløpt"-fanen i publiseringsfanen nederst til høyre i grensesnittet til DatabeatOMNI. 

Hvis enheten ikke er satt på en aktiv kanal, eller kanalen er tom for innhold, vil melding på skjerm være: No valid content in selected channel.
No valid content in selected channel
Hvis enheten er satt på en kanal med innhold, vil den begynne å laste ned innholdet fra denne kanalen gitt at den er tilkoblet nettverk. Melding på skjerm vil være: No content has been downloaded.
No content has been downloaded
Her kan du se et eksempel på hva som vises på skjerm når innhold lastes ned.

Filtype, oppløsning og aspekt ratio

Hvis det ikke er snakk om innhold for spesielle skjermløsninger med videovegg eller «stretch-skjermer», så er det ganske enkle regler å forholde seg til for publisering av innhold på skjerm.

Bilde:
Filformat: .PNG eller .JPEG
Oppløsning: 1920x1080
Aspekt ratio: 16:9

Video:
Filformat: .MP4 – H264 Codec
Oppløsning: 1920x1080
Aspekt ratio: 16:9

Optimal oppløsning avhenger av skjermen som bilder skal bli vist på. Typisk er Full HD en passende oppløsning. Full HD betyr en oppløsning på 1920 x 1080 billedpunkter. Enkelte skjermer støtter også UHD, som tilsvarer 3840 x 2160.

Hvis skjermen og kanalen din er i portrett, så er det bare å snu om på oppløsningen og aspekt ratio. FHD for bilde og video i portrett vil da være 1080 x 1920.

Les mer om anbefalt filtype og oppløsning her.

Klokkeslett på skjerm

Hvis ditt innhold er tidsstyrt, kan det være greit å verifisere hva klokken på skjermen er. 

  1. Trykk [Menu] på fjernkontrollen
  2. Velg System
  3. Velg Time
  4. Velg Clock set

Lisensnøkkel

Verifiser at korrekt lisensnøkkel / Player ID er lagt inn på skjermen. Hvis det blir brukt en ugyldig lisensnøkkel vil feilmelding på skjermen være: No valid channel subscription

Dette kan komme av at lisensnøkkelen har blitt lagt inn feil ved installasjon eller at den har blitt slettet fra DatabeatOMNI.