Hvordan legge til, vedlikeholde og slette Lokasjon(er) i DatabeatOMNI?

En sentral dimension i DatabeatOMNI er Lokasjoner. Det er en fysisk adresse (Butikk, kontor, verksted, kantine etc) hvor man setter opp og spiller av innhold. Lokasjonen er viktig, blant annet ved service og for å vise riktig værinfo.

Velg Lokasjon

Velg fanen Lokasjoner (Locations, om du har engelsk språk).

Lokasjon i DatabeatOMNI

Legg til NY lokasjon

 • Trykk + øverst til høyre.
 • Legg inn informasjonen i skjemaet som du da får på skjermen (Vær nøye).
 • Avslutt med å trykke på [Lag] knappen, nederst til høyre

Lokasjon editering

Endre informasjon på en Lokasjon

 • Søk og finn lokasjonen du søker. Klikk på denne, slik at den er "valgt" (Uthevet)
 • Dobbeltklikk eller klikk på pennen for å få frem informasjonen i skjemaet

Lokasjon kunde

 • Endre ønsket informasjon.
 • Avslutt med å bekrefte endringen 

  bekreft

Slette en Lokasjon

 • Søk og finn lokasjonen du søker. Klikk på denne, slik at den er "valgt" (Uthevet)
 • Trykk på X (til høyre) for å slette
 • Bekreft slettingen i dialogboksen som dukker opp.

lokasjon i grid