Anbefalt filformat på bilder og video

Filer for publisering på skjerm kan ha en rekke egenskaper. Denne artikkelen tar for seg de anbefalte formater og størrelser for skjerm-publisering

Om det ikke er snakk om en spesiell skjermløsning med bruk av videovegger eller «stretch-skjermer» er det ganske enkle regler å forholde seg til for publisering av innhold på skjerm.

Anbefalt formater og filtyper for video og bilder.

Bilde

Filer 16-9 format
  • Filformat: .PNG eller .JPEG
  • Oppløsning: 1920 x 1080
  • Aspekt ratio: 16:9

Video

  • Filformat: .MP4 - H264
  • Oppløsning: 1920 x 1080
  • Aspekt ratio: 16:9

Optimal oppløsning avhenger av skjermen som bildet skal vises på. Typisk er Full HD en passende oppløsning. Full HD betyr en oppløsning på 1920 x 1080 billedpunkter.

  • Full HD = 1920 x 1080
  • 4K / UHD = 3840 x 2160

Er skjermen og kanalen din i portrett er det bare å snu om oppløsning til 1080x1920 og aspekt ratioen til 9:16. Filformat forblir det samme.

Litt forvirret eller trenger en oppfriskning?

Det blir fort litt teknisk når man snakker om filformater, men hvis du er litt nysgjerrig kan du lese en rask intro til filformater og relevant begreper.

En veldig viktig regel er at innholdet ditt må være i riktig retning. De forskjellige retningene påvirker seeren ulikt og et valg man helst tar før skjermen er hengt på veggen. Det er ofte lettere å lage innhold i «Landskap» på grunn av eksisterende videoformater og at de fleste er vant til å jobbe med en skjerm i Landskapsvisning. «Portrett» bærer ofte preg av reklame og salg.

  • Landskap (horisontal) er som TVen hjemme.
  • Portrett (vertikal) minner mer om en plakat eller portrett på veggen.

Alle bilder og videoer har forskjellige egenskaper. Ord, som filformat, oppløsning og aspekt ratio, blir man fort kjent som bruker av DatabeatOMNI.

Se nøye på bildet lengre opp i artikkelen før du leser videre.
1920 piksler og 16 deler i bredden. 1080 piksler og 9 deler i høyden.


Optimal oppløsning avhenger av skjermen som innholdet ditt skal vises på. Typisk er «Full HD» en passende oppløsning for det meste. Full HD beskriver antall piksler på skjermen og tilsvarer oppløsningen 1920 x 1080 (H x B). Mange nyere skjermer har enda høyere oppløsning og en vanlig standard er «UHD» som gir 3840 x 2160 i oppløsning. Mange kaller dette «4K», men det er så godt som det samme for vår del. (egentlig 4096 x 2160)

Aspekt ratio er viktig å forholde seg til, nemlig formatet sitt forhold mellom bredde og høyde. Vanlig skjerm i «Landskap» er 16:9 og «Portett» er 9:16.

Det lønner seg at innholdet passer med skjermen sin aspekt ratio og format, ellers vil innholdet se ut som noen har «strukket ut» filen over skjermen. Du kjenner kanskje igjen Instagram sitt 4:3 format, som er det samme formatet som projektorer og gamle TVer pleide å ha – før Widescreen 16:9.