Feilsøking: Aktivering av device administrator for OMNIplayer

Her vil vi vise hvordan du kan aktivere OMNIplayer som device administrator. Denne aktiveringen godkjenner nødvendige innstillinger for drift og forhindrer påminnelser og varslinger på din skjerm.

Databeat OMNIplay3 Activate Device Administrator

Ved installasjon og konfigurering av OMNIplay3 må man aktivere device administrator. Dersom dette steget ikke fullføres, vil ikke enheten kunne kontrollere nødvendige innstillinger for drift. Kort tid etter oppstart, vil det åpnes et vindu som et overlegg på innholdet som vises på skjermen, som vil be deg aktivere device administrator.

Hvordan kan du forsikre deg om at din OMNIplay3 har aktivert device administrator for OMNIplayer for å slippe denne påminnelsen?

Etter din lisensnøkkel er konfigurert og tastet inn på din OMNIplay3, vil du få opp en påminnelse om å sjekke følgende innstillinger på mediaspilleren.

Databeat OMNIplay3 Player is successfully configured
  • Åpne Settings for OMNIplay3
Datamus: Flytt musepeker til toppen av skjermen, klikk og dra ned. En boks vil bli dratt ned. Dra boksen lengre ned, klikk på settings-ikonet (tannhjul). OMNIplay3-fjernkontroll: Trykk "Pil Venstre" Tastatur: Trykk "S"
  • Klikk på Security under kategorien Personal
  • Klikk på Device administrators
  • Marker boksen for OMNIplayer og velg Activate
Databeat OMNIplay3 Active Device Administrator
Tips: Snarvei for å komme tilbake til visning av ditt innhold: Datamus: Høyreklikk Fjernkontroll: Tilbake-knapp Tastatur: Esc