Feilsøking: Installere lisensnøkkel

Warning: Player not found. Please contact your administrator" beskriver en feilmelding som oppstår når du taster inn en lisensnøkkel som ikke finnes i DatabeatOMNI. Finn din lisensnøkkel i DatabeatOMNI eller kontakt din forhandler.

Databeat OMNIplay3 Player Not Found Lisensnøkkel PlayerID Player Name

Feilmelding for "Player not found" oppstår når en lisensnøkkel som ikke befinner seg i DatabeatOMNI blir tastet inn på din OMNIplay3.

  • Lisensnøkkel er skrevet inn feil under konfigurasjon.

Hvor kan du finne din lisensnøkkel?

Din lisensnøkkel finner du på ditt kundekort i DatabeatOMNI.

  • Klikk på fanen Lokasjoner
  • Klikk på OMNIplayer
Lisensnøkkelen består som regel av seks bokstaver, fire tall, og en avsluttende bokstav. Eksempel på utseende: NOABCD0001A

Ny bestilling? Spør din forhandler eller Databeat angående din lisensnøkkel

Kontakt din forhandler eller direkte med Databeat.

Mail: support@databeat.net Chat: Databeat.no

Jeg har tastet inn korrekt lisensnøkkel, men feilmeldingen vises fremdeles

  • Sørg for at OMNIplay3 mediaspilleren er satt på en kanal fra DatabeatOMNI som faktisk eksisterer
Dersom enheten har vist en kanal som har blitt slettet kan den vise feilmelding ved oppstart. Logg inn i DatabeatOMNI og tildel OMNIplay3 en kanal fra ditt mediabibliotek.
  • Sørg for at din OMNIplay3 er tilkoblet nettverk.
Se artikkelen for hvordan du kan koble til nettverk på din OMNIplay3