Hva er en spilleliste og hvilken funksjon har det?

En spilleliste, eller playblock, er en mappe, eller undergruppe, i en kanal.

En kanal kan ha flere mapper. Disse mappene kan brukes til å organisere innhold. Ulike mapper kan ha ulike spilleinnstillinger og skjermdesign. Man kan også bruke disse mappene til å abonnere, dele og følge innhold fra en annen kanal.

Ved standard vil en kanal med flere spillelister velge en fil fra hver spilleliste per loop. Når den har vært gjennom «Fil 1» i hver spilleliste, vil den gå videre til «Fil 2» på neste avspillingsrunde.

Man kan opprette en ny spilleliste for en kanal ved å velge kanalen. Trykk så på «Generell» fanen i grensesnittet. Nederst i høyre hjørne vil du finne et lite plusstegn. Trykk på denne for å starte prosessen med å opprette en ny spilleliste for en kanal.

Først, så velger du hvilken funksjon denne spillelisten skal ha.

1. Standard Spilleliste: Vanlig egenskaper, kan ikke deles eller følges.

2. Delt Spilleliste: En spilleliste som kan deles til andre kanaler.

3. Følg Spilleliste: En spilleliste som kan abonnere på delte spillelister.

4. Finn Spilleliste: Integrasjon med Finn.no

Når egenskapene til en spilleliste er valgt, kan vi velge følgende innstillinger:

Navn: Navn på spilleliste. Dette vises på mappen nederst i grensesnittet.

Beskrivelse: Din egen beskrivelse av spillelisten.

Filer per loop: Prioritering av filer. Hvor mange ganger skal filer i spillelisten spilles av før den går videre til neste spilleliste.

Spill tilfeldig: Tilfeldig rekkefølge på avspilling av filer.

Varighet: Foreslått varighet på fremtidige filer som blir publisert i spillelisten. Kan endres på hver enkelt fil ved publisering også.

Fra Dato/Til Dato: Foreslått publiserings -og utløpsdato for filer som blir publisert i spillelisten.

Man kan også sette mer spesifikke innstillinger om avspilling med tidspunkter på ulike dager og værforhold.

Trykk Lagre når du ønsker å opprette en ny spilleliste. Alle spillelistene til en valgt kanal vises nederst i grensesnittet.