Hvordan bytte kanal på en spiller fra DatabeatOMNI?

Hvordan endre kanal på en spiller eller offentlig visning fra DatabeatOMNI.

For å ha tilgang til DatabeatOMNI, må en bruker være registrert. Én bruker blir automatisk registrert når han oppretter et nytt sted. Påloggingsinformasjon vil bli sendt til brukernes registrerte e-post. En SuperUser kan opprette nye brukere hvis noen andre trenger tilgang.

DatabeatOMNI OMNIplayers
  • Finn lisensnøkkelen til enheten.
  • Klikk på [Rediger] eller dobbeltklikk på spilleren.
  • Velg ønsket kanal fra kanallisten.
DatabeatOMNI Channel List
  • Klikk på [Lagre]

Nå har du lært hvordan du bytter kanal på en OMNIplay3.