Hvordan publisere innhold?

Lurer du på hvordan du kommer i gang med å publisere innhold på skjermer? Her gir vi deg svaret.

For å kunne publisere innhold må du ha en kanal. Alle kundekort får automatisk tildelt en kanal ved registrering, men du kan opprette flere dersom ønskelig. Merk at grensesnittet for publisering av innhold vil variere avhengig av din type lisens, men logikken er den samme.

Velg fil/nettside -> Planlegg spilletid -> Publiser

Først må du velge den kanalen du ønsker å publisere innhold til fra kanaloversikten og trykk på «Publish». Velg om du ønsker å publisere en nettside eller en fil fra filutforsker på din PC.

· Ved publisering av nettside: Kopier og lim inn URL-adressen.

· Ved publisering av lokal fil: Lokaliser ønsket fil fra filutforsker og trykk «Åpne»

(Ved forenklet grensesnitt må du trykke på «Planlegg» etter du har valgt filer)

Følgende innstillinger kan settes på en fil eller nettside:

Tittel: Sett ønsket tittel på din mediafil.

Beskrivelse (Valgfritt): En beskrivelse av din mediafil.

Varighet: Sett ønsket varighet på en fil. Kun tilgjengelig for nettside og bilde. Varighet på video vil være filens varighet.

Fra dato: Den datoen filen skal være aktiv fra. Merk at dato satt er fra-og-med.

Til dato: Den datoen filen skal være aktiv til. Utløpsdato vil automatisk bli satt ett år fra publiseringsdato ved standard. Hvis filen alltid skal være aktiv kan markeringen for «Til dato» fjernes. Merk at dato satt er til-og-med.

Produkt ID (Valgfritt): Visning av priser fra en database. Krever integrasjon.

Link til (Valgfritt): Visning av priser fra en database. Krever integrasjon.

Volum: Velg om din mediafil skal ha lyd aktivert eller deaktivert. Kun tilgjengelig for videofiler.

Spilleliste: Fjern markering for spilleliste hvis du ønsker å begrense avspillingstid basert på ukedager og tidspunkt på dagen eller sette 24/7. Du kan også begrense avspilling basert på temperatur og værforhold.

Når alle innstillinger er satt, trykker du på «Publiser» for å publisere filen eller nettsiden. La filen lastes opp til vår server før du går videre. Ikonet i kolonnen for «Status» vil gi en indikasjon om filen er fullstendig lastet opp til server.