Hvorfor er skjermen min svart og hvorfor viser den ikke innhold?

Årsaken til at ditt innhold ikke spiller av på skjermen kan komme av ulike årsaker, men under følger en liste over relaterte årsaker.

Et nyttig tips: Se hva feilmeldingen på skjermen viser, hvilket vil gi deg en indikasjon på hvor feilen ligger.

· Verifiser at skjerm eller ekstern mediaspiller er tilkoblet nettverk. Dette er ofte roten til de fleste problemer tilknyttet visning av innhold. Hvis enheten ikke er tilkoblet nettverk, vil den heller ikke ha kontakt med DatabeatOMNI og de filene som ligger i kanalen. Hvis du har publisert nytt innhold, men skjermen kun viser det gamle innholdet, kan dette være en indikasjon på at enheten har mistet sin nettverkstilkobling.

· Verifiser at det ligger aktivt innhold i kanalen som er tildelt på enheten.

· Verifiser at filtype og oppløsning på fil er tilpasset enheten det skal vises på.

o Se mer om våre anbefalinger og enhetenes begrensninger på support.databeat.net -> Anbefalt filformat på bilder og video.

· Verifiser innstillinger tilknyttet publiseringsdato, utløpsdato og tidsbegrensninger. Det kan også være verdt å sjekke klokkeslettet som er satt på skjermen.

· Verifiser hvilken kilde skjermen viser. Ved ekstern mediaspiller skal denne som oftest stå på HDMI. Ved innebygget mediaspiller kan OMNIplay aktiveres med HOME à URL Launcher

o I enkelte tilfeller står det Databeat SSP etter du har trykket HOME

· Feil eller slettet lisensnøkkel.