OMNIplay3-fjernkontroll: Funksjoner

I denne artikkelen beskriver vi tilgjengelige funksjoner og snarveier på OMNIplay3-fjernkontrollen.

Selv om OMNIplay3 styres og kontrolleres i DatabeatOMNI, har du mulighet til å iverksette en rekke ulike funksjoner og endringer med OMNIplay3-fjernkontrollen.

Funksjoner: Hva gjør de ulike tastene?

Piltastene brukes til å navigere i menyene til OMNIplay3.

OMNIplay3 fjernkontroll

 

 

 

1. Strøm (AV/PÅ)

2. Mute (Volum av)

3. Bekreft

4. Kanalliste

5. Volum opp

6. Tilbake

7. Volum ned

8. Omstart av applikasjon

 

 

Skjermbilde2

Snarveier

  • Åpne innstillinger
Trykk [Pil venstre]
  • Nullstille lisensnøkkel
Trykk [Pil opp] etterfulgt av [Pil ned] gjentatte ganger. Velg Yes når du får spørsmål om du ønsker å restarte enheten. Tast så inn ny lisensnøkkel.