Funksjoner for Samsung-fjernkontroll (Tizen)

Hvilke funksjoner har Samsung-fjernkontrollen på Tizen

Fjernkontrollen er universell og vil fungere på alle skjermer fra Samsung. Med Samsung-fjernkontrollen følger en rekke ulike funksjoner og hurtigtaster. Disse funksjonene kan bidra til å gjøre det enklere og mer brukervennlig.

Samsung remote fjernkontroll

Fjernkontrollen har én på-knapp og én knapp for å slå av.

Tallene på fjernkontrollen vil ikke fungere til å endre kanal. Bruken av disse tastene vil vi komme tilbake til senere i artikkelen.

Vol +/-: Justering av lyd. Forutsetter at filen som er lastet opp har et lydspor og at lyd på enhet er aktivert i DatabeatOMNI.

Mute: Slå av lyd. For å slå på lyd igjen kan man bruke Vol + for å sette ønsket volum.

CH: Vil hente inn kanallisten fra DatabeatOMNI med alle tilgjengelige kanaler. Forutsetter at skjermen er tilkoblet nettverk.

Menu: Henter opp skjermens meny. Her har du tilgang til innstillinger på skjerm.

Home: Brukes for å komme inn i skjermen hjem-meny. Bruken av denne knappen vil forklares senere i artikkelen.

Info: Henter opp informasjon om DatabeatOMNI player.

Piltaster: Brukes til navigering. Knappen i midten av pilene brukes til å velge/bekrefte.

Return: Tilbake-knapp

Skjermbilde

Når det gjelder tallene på fjernkontrollen, så vil det som nevnt ikke fungere å endre kanal med disse. Noen av disse er derimot lagt inn som hurtigtaster for ulik informasjon.

Tast 1: Henter opp informasjon om dato, skjermens modell og serienummer, lokasjon og skjermens lisensnøkkel (PlayerID).

Generell informasjon Tast 1 Samsung Databeat

Tast 3: Henter opp skjermens mediaplan. Her finner man informasjon om alle filer og innhold som ligger til avspilling i kanalen skjermen viser. Dette innebærer filenes navn, varighet, størrelse og hvor mange filer som ligger i kanalen. Her har man også oversikt over status på filene. Statusen deles opp i to kategorier: Server og Local. Ikonet vil fortelle deg om filene er lagret lokalt på skjerm, eller om de kun ligger på serveren. Dersom filene er lagret lokalt på skjermen, vil de spilles av uavhengig av nettverkstilkobling.

MediaPlan OMNIplay

Tast 0: Brukes til å endre skjermen lisensnøkkel (PlayerID).

Kanal:

Med CH-knappen har man mulighet til å endre kanal direkte på skjermen, uten å ta i bruk DatabeatOMNI. Her vil alle tilgjengelige kanaler hentes inn i en liste. Bruk piltastene til å bla gjennom listen til kanalen du ønsker å vise på skjerm vises. En forutsetning for at kanallisten vises er at skjermen er tilkoblet nettverk.

Kanaloversikt Tast CH

Meny:

Ved behov for å endre eller sjekke innstillinger på skjermen kan man gå inn på skjermens meny. Her har man blant annet mulighet til å endre lysstyrke, voluminnstillinger, innstillinger og status på nettverk og generell informasjon om skjermen.

Tast Menu Samsung Tizen

Home:

Under "Home" har man en rekke ulike innstillinger. For å starte applikasjonen til Databeat kan man velge "URL Launcher". Forusetter at https://www.databeatomni.net/tizen er lagt inn i "URL Launcher Settings".

Home URL Launcher Samsung Tizen