Hva er Databeat Overview?

Databeat Overview gjør det enkelt å holde oversikt over bedriftens ressurser på et og samme sted. Med oppdatert informasjon fra bedriftens Office 365, Microsoft Exchange eller Google G-Suite konto vil oversikten alltid være oppdatert.

 

overall

 

Databeat Overview gir en oppdatert og oversiktlig visning av bedriftens ressurser og til hvilken tid ressursene er ledige eller opptatt igjennom arbeidsdagen. Oversikten kan vises på en eller flere skjermer alt etter hvilket behov bedriften har.

I Databeat Overview vil tidslinje vise gjeldende klokke og hvor langt en har kommet i dagens avtaler.

Databeat Overview er en integrert del av DatabeatOMNI, slik at du kan både administrere dine informasjons skjermer og dine dørskilt i samme webapplikasjon.

 

Resource-overview_v2

 

Hvordan gå frem ?

For å sette opp Databeat Overview med DatabeatOMNI må du først forberede din kalenderapplikasjon slik at du kan knytte DatabeatOMNI til din bedrift eller organisasjonskalender. Der bestemmer du hvem (ansatte) og hvilket (rom eller utstyr) som er registrert og hvilke av disse du ønsker dørskilt for (Se hvordan).  
Deretter kan du i DatabeatOMNI lett knytte sammen Office 365 i Doorsign modulen og de valgte ressursene som ansatte, rom eller utstyr, vises umiddelbart. (Se hvordan)
Velg deretter ressursen du ønsker å lage dørskilt for og du ser straks se hvordan dørskiltet vil se ut på skjermen. Last opp et enkelt bilde som vises i bakgrunnen på dørskiltet, eller lag din egne kanal med video eller bilder.