Hvordan vise annen innhold sammen med Doorsign Overview

Doorsign overview er en samlet møteromsoversikt for selskapets møterom. I denne veiledningen vises det hvordan man også kan legge inn annet innhold for avspilling sammen med møteromsoveriskten.

Hvordan vi setter opp Overview sammen med annet innhold skal vi gå igjennom her. 

Dette forutsetter at Overview allerede er satt opp med en kopling til Microsoft 365, Exchange eller Google Workspace.

 

Oppsett for Doorsign mot Microsoft 365

Oppsett for Doorsign mot Google

 

Når Overview er satt opp korrekt, vil det lages en egen mal kanal for denne visningen.

Denne mal kanalen heter Overview Template Channel

For å finne denne må visningen sorteres på maler/template

Mal kanalen vil gi denne visningen.

Her vil man ikke kunne se hva som faktisk vises på skjerm. Dette er helt normalt. 

Mal kanalen er satt opp som en standard kanal, men med et lag utenpå hvor oversikten vises.

For å legge til annet innhold i visningen for denne kanalen, kan det legges til en eller flere nye spillelister. 

Så kan det legges inn eget innhold i denne spillelisten.

Innholdet som nå vises på skjerm vil veksle mellom møteromsvisning og annet innhold. 

Det kan legges opp flere spillelister etter hverandre med ulikt innhold. Innholdet i de ulike spillelistene vil spilles av i sekvens fra spillesliten til venstre mot høyre.