Installasjonsmanual: Hvordan installere Databeat OMNIplay på Samsung SSP4-6

Hvordan installere og konfigurere Databeat OMNIplay på Samsung Tizen proffskjerm med Smart Signage Platform (SSP) 4-6. Senere i artikkelen vil vi også vise hvordan du kan avinstallere Databeat OMNIplay på skjermen.

Før du kan vise ditt innhold fra DatabeatOMNI på en Samsung skjerm, må OMNIplay installeres og konfigureres på skjerm. Artikkelen viser trinnvis hvordan du kan sette opp din skjerm med Databeat OMNIplay.

Forberedelser

Transportskade, utpakking og montering

Før vi setter i gang med installasjonen, er det lurt å se etter skader på transportemballasje og skjerm. Ved mistanke om skade på skjermen, ta bilder av esken før den åpnes.

Pakk skjermen forsiktig ut av esken og sjekk den for eventuelle fysiske skader. Ta bilder av skjermen og meld fra til forhandler ved skade.

Skjermen må monteres riktig for at ventilasjonen skal fungere. Ved feilmontering kan garantien være ugyldig. "Taggen" med Samsung-logo skal stå til høyre ved landskap eller vende ned ved portrett.

Hva trenger du?

 • Samsung SSP4-6 Skjerm og fjernkontroller
 • Internett-tilkobling (Wi-Fi eller kablet nettverkstilkobling)
 • DatabeatOMNI konto og lisensnøkkel

Oversikt

 • Steg 1: Oppdatere SSP Firmware versjon
 • Steg 2: Installere og konfigurere Samsung SSP
 • Steg 3: Verifisering
 • Tips: Hvordan avinstallere Databeat OMNIplay

Steg 1: Oppdatere SSP Firmware versjon

 • SSP4 - Tizen 2.4 - T-HKMLAKUC-2080.4
 • SSP5 - Tizen 3.0 - T-KTMLAKUC-2050.4
 • SSP6 - Tizen 4.0 - T-KTM2ELAKUC-1140.5
Samsung Modell OH avviker fra SSP4 2080.4 og har en egen versjon.

Steg 2: Installere og konfigurere Samsung SSP

 • Velg Welcome! (Engelsk) som språk
 • Velg mellom Landscape og Portrait i Display Orientation og trykk Next
Velg Landskap ved standard og hvis ikke annet er spesifisert
 • Velg Auto Power Off (Recommended) og trykk Next
 • Velg mellom Wi-Fi eller kablet nettverkstilkobling
Vi anbefaler at skjermen kobles opp med RJ45 nettverkskabel for høyere stabilitet
 • Trykk Next etter at nettverkstilkobling er verifisert
 • Sett dato og klokkeslett i Clock Set og trykk Next
 • Velg URL Launcher og skriv inn URL adressen
https://www.databeatomni.net/tizen
 • Trykk Next
 • Hopp over enhetsnavn (Device Name) og trykk Next
 • Fullfør installasjon
Databeat OMNIplay applikasjonen skal nå starte opp. Trykk [HOME] hvis URL Launcher ikke vises eller starter opp automatisk. Velg Databeat SSP på venstre side i verktøylinjen nederst på skjerm

Etter at Databeat OMNIplay applikasjonen er installert og starter opp, vil skjermen spørre etter lisensnøkkel.

 • Skriv inn din Lisensnøkkel (Player Name)
Trykk [0] (null) på fjernkontrollen for å re-konfigurere lisensnøkkelen. Se PO/ordrebekreftelse eller kontakt Databeat.
Lisensnøkkelen er unik, og må tastes inn korrekt. Eksempel på lisensnøkkel: NOABCD0001A

Steg 3: Verifisering

Verifiser punktene nedenfor

 • Network Standby: Aktivert
Med fjernkontroll: Menu - System - Power Control - Network Standby=On
 • Eco Solution: Deaktivert
Med fjernkontroll: Menu - System - Eco Solution - Eco Sensor=Off
 • Automatisk oppstart av Databeat applikasjon
Restart for å verifisere automatisk oppstart av applikasjon (OMNIplay)
 • Visning av innhold på skjerm
Trykk [3] på fjernkontroll for mediaplan og status på innhold

Avinstallasjon

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å avinstallere Databeat OMNIplay på skjerm.

 • Trykk [HOME] på fjernkontrollen og velg URL Launcher Settings i verktøylinjen

Home URL Launcher Tizen Verktøylinje

Dersom verktøylinjen ikke vises må skjermen restartes. Når Databeat-logo (grå bakgrunn) vises på skjerm i oppstartsmenyen, kan du trykke på [HOME] igjen.
 • Velg Uninstall
 • Velg Magic Info
Med fjernkontroller: Menu - System - Play Via=Magic Info